function jquery_parallax() { ?>

VISDOMSTÄNDER

Visdomständerna är de innersta tänderna i munnen. De flesta får sina visdomständer kring 16-20 års åldern, men de kan också komma fram senare. Det är mycket vanligt att visdomständerna skapar olika problem och de måste dras ut.

Problem med visdomständer

Visdomständerna är de innersta tänderna i munnen. De flesta får sina visdomständer kring 16-20 års åldern, men de kan också komma fram senare. Att alla eller några visdomständer inte kommer fram kan bero på att tänderna helt och hållet saknas eller att tanden är placerad så att den ej lyckas ta sig ur käkbenet.

Det är mycket vanligt att visdomständerna delvis kommer fram och kan då vara svåra att komma åt att rengöra. Detta leder i sin tur till att tänderna ofta blir kariesangripna och att det bildas hål i tanden. Visdomstanden kan också ligga så att den påverkar den framförliggande tanden. I båda fallen kan man behöva dra ut visdomständerna. Detta görs antingen som en vanlig enkel tandutdragning eller med hjälp av en mindre visdomstandsoperation om tanden är svår att komma åt.

Operation av visdomständer

Ibland går det inte att dra ut visdomstanden, då krävs en operation av visdomstand som görs under lokalbedövning. Tandköttet viks åt sidan för att blottlägga hela tanden och ibland kan det krävas att man tar bort lite av käkbenet för att komma åt tanden. För att man skall få ut tanden kan den separeras i flera delar och plockas ut.

Efter behandlingen

De första timmarna efter operationen bör man undvika att äta, dricka eller röka. Smärtan kan uppkomma efter det att bedövningen har släppts. Tandläkaren rekommenderar ofta att ta en smärtstillande tablett innan bedövningen har släppts helt.

Det kan blöda lite från såret efter tanduttagningen. Om det blöder mycket bör du bita på en kompress i några minuter för att få slut på blödningen. Om det ej sluta att blöda från såret bör du kontakta din tandläkare.