function jquery_parallax() { ?>

BEHANDLING - HOS TANDHYGIENIST

Till tandhygienist kommer du för undersökning och förebyggande behandlingar av karies och tandlossning sjukdomar. Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies, gingivit och parodontit (tandlossning).

Varför gå till en tandhygienist?

Till tandhygienist kommer du för undersökning och förebyggande behandlingar av karies och tandlossning sjukdomar. Tandhygienisten arbetar framförallt med att förebygga karies, gingivit och parodontit (tandlossning).

Tandhygienistundersökningen inkluderar anamnes (frågor som rör din allmänna hälsa.)

Munnen och tänderna har en stor påverkan på resten av kroppen. Ny forskning visar att det finns en koppling mellan svag oral hälsa och vissa systemiska sjukdomar som hjärtinfarkt, diabetes och andra hjärtsjukdomar

Tandhygienisten besöket inkluderar också röntgenbilder, registrering av karies- och tandlossningssjukdomar. Slemhinna och bettförhållanden undersöks också. Saliv och bakterieprover tas vid behov.

Så går besöket till

Vi går först igenom din hälsa och hur du sköter dina tänder idag

Vi gör en undersökning av slemhinnor och fickdjupsmätning (dvs mäter inflammations graden runt dina tänder

Du får information gällande just din diagnos och rekommendationer gällande din munstatus

Tandhygienisten börjar sedan med tandstensborttagning borttagning av missfärgningar och beläggningar. Tandstenborttagning kan av vissa uppfattas som obehagligt och smärtsamt. Önskas fås bedövning i form av sprayform för att bedöva tandköttet eller i from av injektion vid mer omfattande behandlingsbehov.

Vi vill att ditt besök skall vara så smärtfritt som möjligt.

Din tandsten kan tas med hjälp av ultraljud eller på ett traditionellt sätt med handinstrument. Oftast så används en kombination av dessa.

Din behandling avslutas alltid med polering och eventuell efterföljande fluorbehandling

De flesta av oss bör träffa en tandhygienist mins en gång per år men vissa av oss har större behov och kan behöva gå hos tandhygienist två gånger per år och vid behandling av grav parodontit var tredje månad