function jquery_parallax() { ?>

BEHANDLING - ROTFYLLNING

Om du har fått ett mycket djupt hål i din tand eller om du har fått ett slag/trauma mot dina tänder, kan din tand behöva rotbehandlas.

Därför får vi hål i tänderna

Ibland behöver man laga hål i tänderna. Uppkomsten av dessa beror på att det dagligen bildas bakteriebeläggningar på tänderna och om dessa bakteriebeläggningar får sitta kvar kan karies uppstå. Bakterierna i beläggningarna utlöser nämligen en syra varje gång vi äter något som innehåller socker.

Saliven kan reparera mindre sådana här syraangrepp genom att den innehåller ämnen som kan remineralisera emaljen. Blir beläggningarna för stora och sockerintaget sker allt för ofta kan oreparerbara skador uppstå d.v.s karies.

Ofta uppkommer hålen mellan tänderna där det är svårt att komma åt och göra rent. Det är därför mycket viktigt att använda tandtråd eller stickor regelbundet.

Små kariesangrepp kallas på fackspråk för initalkaries. Dessa kariesangrepp lagas ej, utan behandlas istället förebyggande genom att noggrant avlägsna plack och tillsätta fluor i form av tabletter eller sköljningsmedel. Om kariesangreppen blir tillräckligt stora måste dessa lagas.

Rotbehandling

En rotbehandling innebär att man tar bort den sjuka delen av tanden och går in i nervrummet och gör rent och sedan fyller upp hela tanden med en speciell rotfyllningsmassa kallad guttaperka

En rotfyllningsbehandling brukar delas upp i 1-3 besök beroende på vilken diagnos som tanden visar sig ha

En rotfyllning inleds med att tanden din tand öppnas upp helt, för att man skall hitta alla kanaler. Antal kanaler skiljer sig från tand till tand; det kan vara 1-4 kanaler i en tand. När alla kanaler har lokaliserats mäts dessa elektroniskt, för att rotfyllningen skall täcka hela kanalen från rotens ände ända upp. Kanalerna rensas noggrant med filar. Därefter spolas de med en antiseptisk lösning och slutligen fylls kanalerna med guttaperka Efter rotfyllningen skall tanden förses med komposit eller en krona beroende på hur mycket av tanden som har gått förlorad.

Så går det till

  • Först bedövar vi området runt tanden. En rotfyllning inleds med att  din tand öppnas upp helt, för att man skall hitta alla kanaler. Antal kanaler skiljer sig från tand till tand; det kan vara 1-4 kanaler i en tand. När alla kanaler har lokaliserats mäts dessa elektroniskt, för att rotfyllningen skall täcka hela kanalen från rotens ände ända upp.
  • Därefter lägger vi vanligtvis en gummiduk över tanden som en liten operationsduk där bara tanden tittar ut för att kunna jobba helt bakteriefritt
  • Sedan spolas de med en antiseptisk lösning och slutligen fylls kanalerna med guttaperka
  • Vi kontrollerar med röntgenbilder för att se om vi rensat hela roten på död vävnad. Ibland behövs två till tre besök för en framgångsrik behandling.

Efter rotfyllningen skall tanden förses med komposit eller en krona beroende på hur mycket av tanden som har gått förlorad.