function jquery_parallax() { ?>

BEHANDLING - TANDBLEKNING

Behöver du bleka tänderna? Missfärgningar på tänderna kan bero på sjukdomar eller medicinering, men vanligast är att de successivt blir missfärgade p.g.a. starka färgämnen från tobak, mat och dryck. Vi påverkas olika av detta bl.a beroende på emaljens kvalitet. Personer med starkt slitna tänder får till exempel lättare missfärgade tänder.

Patienterna på bilderna har även utfört korrigering men Invisalign

Tandblekning hemma

På kliniken erbjuder vi tandblekning med inviduellt anpassade skenor. Denna metod är den som vi ser är mest hållbar och ger bäst resultat.

När du skall bleka tänderna hemma med skena används en 10-16 procent karbamidperoxid som omvandlas till fem procent väteperoxid. Skenan bör sitta på plats cirka fyra timmar för att ge full effekt.

Behandlingen bör upprepas dagligen under fem till tio dagar, beroende på hur starkt missfärgade tänderna är från början och vilket slutresultat som önskas.