function jquery_parallax() { ?>

TANDIMPLANTAT

Att sakna en tand eller flera innebär inte bara att ditt utseende förändras. Saknade tänder kan även försämra din tuggförmåga, göra det svårare att känna hur maten smakar och leda till nya tandproblem. Tandimplantat har därför blivit ett allt vanligare alternativ för den som vill ersätta sina förlorade tänder. 

Vad är tandimplantat?

Implantat är en skruv av titan som opereras in i käkbenet som sedan får läka samman med benet.

Implantat kan användas för att ersätta en eller flera tänder. Vid ersättning av en tand sättes en enda skruv in, på vilken man sedan fäster en krona. Saknas flera tänder sättes inte alltid en skruv in för varje tand utan broar kan byggas upp på en färre mängd implantat. Om alla tänderna saknas i en käke sätter man in mellan 4-6 implantat.

Behandling

Möjligheten att operera in implantat beror bl.a på tillgången på ben i området samt kvaliteten på benet. Detta avgörs vid en röntgenundersökning och analys av benet. Ibland kan dock bentransplantationerna göras för att få tillräckligt fäste för en skruv. I vårt team ingår tandläkare specialiserade på implantatbehandling. Du behöver då inte remitteras tillytterligare instans utan alla behandling utföres på våra kliniker i Göteborg.

Vi har idag samarbete med implantatleverantören Neoss men har även goda erfarenheter av Astra Tech, Nobel Biocare, Brånemark och Biomet 3i.

Så här går det till

Första  steg är att förankra implantatet i käkbenet och låta det läka in. Läkningsprocessen kan bli olika lång beroende på en rad faktorer såsom placering av implantaten, antal implantat och din förmåga att läka.

När implantatet har läkt fast med käkbenet, detta tar ca 8 veckor upp till 6 månader vid svårare fall, är det dags för överkonstruktionen. Det vill säga; dina nya tänder. Detta kan vara en implantatkrona, implantatbro eller en implantatprotes beroende på dina förutsättningar och önskemål.

Ibland kan vi behöva lägga lite extra ben för att förankra ett implantat. Vid avsaknad av ben behöver benvolymen byggas upp när  implantaten installeras. Detta kan antingen ske med konstgjort ben, eller med kroppseget ben.

All behandling utförs under lokalbedövning och är smärtfri. Efteråt kan du känna ett viss övergående obehag och smärta. Om du har eller skall få tandimplantat är det väldigt viktigt att du sköter din munhygien på ett bra sätt, så att du undviker onödig inflammation och infektioner. Det är också viktigt att du går på regelbundna kontroller hos din tandläkare.

Så kostar tandimplantat

Priset för tandimplantatbehandling varierar lite beroende på förutsättningar och vilken form av tandimplantat det handlar om.

Du kan om du vill boka en kostnadsfri konsultation eller bättre är att du bokar in dig på en undersökning så vi kan få en helhetsbild över ditt tandvårdsbehov