function jquery_parallax() { ?>

TANDVÅRDSBIDRAG OCH HÖGKOSTNADSKYDD

Alla personer som är bosatta i Sverige opch inskriva i försäkringskassan har från och med det år man fyller 22 år rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvårdsbidraget

Du kan använda bidraget för en undersökning av dina tänder varje år. Och den 1 juli varje år förnyas ditt bidrag hos försäkringskassan. Detta bidrag behöver du inte ansöka om hos din tandläkare eller tandhygienist, utan din behandlare har koll på detta genom sitt journalsystem.

Bidrag från Försäkringskassan

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:

 • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 600 kronor per år.

Högkostnadsskyddet

Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du bara behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet fungerar automatiskt, och du behöver inte göra något för att få ersättningen.

Referenspriset

Referenspriset är det pris som försäkringskassan utgår ifrån när de ersätter din tandläkare. Referenspriset är bestämd av staten. Observera att referenspriset oftast skiljer sig åt från tandläkarens faktiska priser. Tandläkaren är heller inte bunden att följa referenspriset. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre än referenspriserna, men oavsett detta utgår försäkringskassan alltid från de statliga referenspriserna.

Hur fungerar det?

 • Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
 • Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
 • Kostnader från 15 000 och högre kr, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.

Särskilt tandvårdsbidrag

Detta bidrag är för personer som lider av sjukdomar eller funktionsnedsättningar som i sin tur kan försämra tandhälsan. Därför kan förebyggande tandvård öka chansen för att behålla en god tandhälsa. Här måste tandläkaren / tandhygienisten göra en bedömning. För att kunna ta del av detta bidrag behövs det ett läkarintyg på att personen lider av sjukdomen. Bidraget är på 600 kr per halvår.

Följande sjukdomar kan ge rätt till särskilt tandvårdsbidrag

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation

Exempel på kostnader - Laga hål

Priser för att laga hål i tänderna på Munhälsa Göteborg

Kod
Behandling
Ditt belopp under 3000
Ditt belopp över 3000
Ditt belopp över 15 000
704
Lagning en yta kindtand
1055
655
375
705
Lagning två ytor kindtand
1295
708
296
706
Lagning tre ytor kindtand
1675
892
345
103
Akut besök
410
218
83

Exempel på kostnader - Tandhygienist

Priser för att besöka tandhygienist hos Munhälsa Göteborg

Kod
Behandling
Ditt belopp under 3000
Ditt belopp över 3000
Ditt belopp över 15 000
114+342
Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienisy + behandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större
1605
810
254
311+342
Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar + behandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större
1495
748
224
342 (återbesök)
+ Behandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större
1055
525
158
341
Behandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre
545
272
82